Obchodní podmínky


Obsah stránky:


0) ÚVOD DŮLEŽITÉ INFORMACE
1)  PLATEBNÍ PODMÍNKY  
9) OCHRANA DAT
2)   ZÁLOHA         
10) POŠTOVNÉ A BALNÉ
3) DODACÍ PODMÍNKY 
11) ZÁSILKY NA SLOVENSKO
4) DODACÍ LHŮTY 
12) ZÁRUKA
5) ZÁVAZEK KUOUJÍCÍHO   
13) REKLAMACE
6) SKLADOVÁ DOSTUPNOST legenda
14) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
7) VLASTICKÁ PRÁVA KE ZBOŽÍ 15) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8) ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY Poštovné zdarma - info

 

Upozornění:

Při nepřevzetí objednaného zboží budeme nárokovat naše vynaložené náklady spojené z objednávkou. Jedná se především o vzniklou škodu na přepravném.  Každá upomínka neuhrazené faktury je zpoplatněna manipulačním poplatkem 50 kč.

 

 

 

Objednávky běžně nespojujeme, v případě, že uděláte více objednávek a chcete je spojit prosíme napište do poznámky u poslední objednávky spojit s předešlou objednávkou číslo .. případně nám zavolejte. Pokud nebude předešlá objednávka expedována lze ji spojit.

 

Objednávky přijímáme pouze přes stránky aplikací eshop nebo telefonicky. Děkujeme za pochopení.

 

Cena u veškerého sortimentu či služby  je uvedena včetně DPH. Nejsme plátci DPH.

 

Upozornění pro ty co nezvedají cizí telefoní čísla! Uložte si výše uvedená čísla do Vašich kontaktů! Voláme v  případě náhodného ověření objednávky nebo v případě, že potřebujeme doplňit nebo podat informace k objednávce. Pokud nebude telefoní číslo uvedené u objednávky funkční (nedostupné delé než 3 dny, nebudete přijímat hovory - žádná reakce na zmeškané hovory třeba jen formou SMS) objednávka nebude vyřízena!

 

Pokud není napsáno jinak (např. sada, pár atd) , cena je u produktu uvedena za jeden kus.

 


0)

 

UPOZORNĚNÍ

 


balíky nad 50 cm zasíláme pouze kurýrem..

 


- Minimotorky, koloběžky, čtyřkolky odesíláme pouze v rámci České Republiky.

 


- Veškeré nabízené křídla jsou vyrobeny poměrně přesně, i přes to doporučujeme před lakováním odzkoušet na vozidlo a případně dobrousit dosedací plochy křídla. Pokud je nutná úprava dosedacích ploch jedná se řádově o milimetr až tři. Na reklamace s tímto problemém nebude brát zřetel. Na vzniklé výrobní vady (špatně vyrobeno křídlo nesedí o více než je deklarováno je možné uplatnit reklamaci - křídlo nesmí být nalakováno.  Většina křídel mají prohlášení o shodě + homologační štítek. V případě, že Vámi objednané křídlo nebude mít homologaci pro provoz na pozemních komunikacích budeme Vás o této skutečnosti informovat a objednávku lze stornovat. Jedná se o křídla např: Octavia WRC atd..

Jedná se o zakázkovou výrobu - u některých typů spoilerů je požadována záloha předem.


- Rozpěrné tyče: Jsou vyráběny dle parametrů nového vozidla. Může se stát, že pokud máte vozidlo s vetším nájezdem km a je karoserie pokroucená, je na neoriginál podvozku (stavitlený atd.)  nebo bylo v minulosti vozidlo havarované nemusí rozpěrná tyč zcela přesně pasovat.  Může se jednat řádově až o centimetry. Doporučujeme při montáži rozpěrné tyče vozidlo vyheverovat, aby se prověsila kola - klobouky mají tendenci se vrátit na původní pozici. Na reklamaci s tímto problemém nebude brán zřetel.


- Veškeré tuningové nárazníky je !!!! NUTNÉ !!!! před montáží a lakováním dopasovat na vozidle. V mnoha případech to může být i celý den práce u odborné firmy. Jedná se totiž o tuningové - sportovní neoriginální příslušenství, které se musí náležitě upravit. Tyto úpravy doporučujeme svěřit odborným tuningovým servisům a montážním střediskům.  Tyto výrobky jsou určeny pouze pro sportovní účely a hobby program! Pokud to není u výrobku výslovně uvedeno, tak není opatřen atestem 8SD!

POZOR: Na reklamace spojené s tímto problémem nebude brán zřetel.

Jedná se o zakázkovou výrobu - u některých typů nárazníku je požadována záloha předem.


- Zde nabízené xenonové přestavbové sady H.I.D. H1, H7, H4- BI mají prohlášení o shodě – značka CE a dále jsou homologovány pro provoz v motorových vozidlech (homologace e24), ale nejsou schváleny pro provoz na veřejných komunikacích. Homologaci 8SD nemají, tudíž jsou určeny pouze pro pracovní stroje a k použití mimo veřejné komunikace.Proto naše sady doporučujeme výhradně pro provoz mimo veřejné komunikace.

 

- Zde nabízené stroboskopy a stroboskopická světla, majáky pokud to není přímo u sortimentu uvedeno nemají zhodový list. Jedná se o hobby program.

 

- Pro Vaše bezpečí doporučujeme: Veškeré zakoupené minimotorky, čtyřkolky, elektrické, i klasické koloběžky nechat kompletně seřidít v odborném servisu. Především brzdy, řetěz, pneumatiky..

 

- U sortimentu plastové SPZ a samolepky SPZ nelze uplatnit odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů! Jedná se o zakázkovou výrobu. Viz bod 14. obchodních podmínek písmeno C. nelze odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.. Proto důrazně upozorňujeme pěčlivě kontrolujte Váš požadavek na text či číslo.

 

- Přídavné jednotky pro zvýšení výkonu tkz. Powerbox nejsou schválené certifikátem 8SD pro použití v ČR, stejně jako všechna zařízení, či úprava software řídících jednotek, která upravují chod zážehového či vznětového motoru. Parametry uvedené v tabulkách jsou pouze orientační.

 

Z důvodu nařízení EU (2019/1148) je s účninností od 1.2.2021 zakázán prodej volně baleného elektrolytu koncovým spotřebitelům z řad široké veřejnosti.
Baterie tak musíme odesílat pouze aktivované (naplněnou a dobitou)


 

 


1) PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce. Není-li požadované zboží na skladě, je o této skutečnosti kupující informován. (skladová dostupnost je uvedena v detailu každého produktu přímo nad cenou zboží ) Kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit sjednanou kupní cenu, kterou je povinen zaplatit dle dohodnutých podmínek. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu dnem splnění závazku, a to i v případě částečného plnění. Kupující zaplatí kupní cenu ve lhůtě splatnosti na základě faktury vystavené prodávajícím. Rozhodným okamžikem pro fakturaci zboží je dodání zboží . Zboží zůstává majetkem firmy Miocar.cz až do úplného zaplacení fakturované částky včetně případných úroků z prodlení ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení. Převzetím zboží odběratel potvrzuje, že souhlasí s uvedenými ustanoveními.

 

 

2) ZÁLOHA

 

Při objednávce nad 10.tis.a u speciálního a exkluzivního zboží vyráběného na zakázku, je zákazníkovi vystavena zálohová faktura ve výši 30-60% z celkové ceny objednaného zboží.Zboží je objednáno až po zaplacení zálohy. Při odstoupení od objednávky ze strany zákazníka propadá záloha ve prospěch firmy Milan Čermák / Miocar.cz

 

 

3) DODACÍ PODMÍNKY

 

Prodávající dodá kupujícímu zboží během dohodnuté lhůty .Při přebírání zásilky musí kupující nebo jeho pověřený zástupce potvrdit převzetí zboží uvedením svého jména, podpisu, čísla OP nebo rodného čísla na dodací list. Prodávající dle dohody s kupujícím zajistí dodávku zboží na sjednané místo určení. Při převzetí zásilky zboží je kupující povinen zkontrolovat kompletnost zásilky. Pokud zjistí závadu, provede za přítomnosti řidiče (přepravce) reklamační zápis do přepravního listu. Pravdivost zápisu na přepravním listu musí písemně potvrdit i řidič (přepravce). Provedení příslušného zápisu do přepravního listu a jeho potvrzení řidičem (přepravcem) je podmínkou uplatnění reklamace dodávky z hlediska počtu dodaných balení (kusů), resp. poškození při přepravě.

 

Zboží které memáme skladem objdenáváme od různých dodavatelů dle předem domluvených dodacích podmínek. I přes to se může stát, že dodavatel není schopen z různých důvodů zboží dodat. Např. ukončení výroby danného zboží, krach dodavatele atd.

V tomto případě Vás budeme ihned jak zjistíme tuto skutečnost informovat.

 


4) DODACÍ LHŮTY


U každé položky v detailu produktu  je uvedena informace o dostupnosti zboží.

 

SKLADOVÁ DOSTUPNOST: legenda

 

SKLADEM:

zboží je fyzicky skladem. Ihned k odběru. Většinou odesíláme v den objednání.

 

POČET DNŮ:

např. do 7 dnů. Zboží není skladem a počet dnů udává dobu do kdy může být zásilka u zákazníka. (zboží se objednává u dodavatele)

 

NA DOTAZ:

Zboží není skladem ani u dodavatele.(čeká na naskladnění) Dostupnost delší než 30 dnů.

 

 

Dodací lhůta pokud není uvedeno jinak je nejpozději 14 pracovních dnů. Pokud by dodací doba mělá být delší, zákazník je na tuto skutečnost telefonicky upozorněn.

 

 

 

5) ZÁVAZEK KUPUJÍCÍHO


Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje a  je povinnen dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


 

7) VLASTNICKÁ PRÁVA KE ZBOŽÍ A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

 

Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením sjednané kupní ceny. V případě, že kupující má vůči prodávajícímu finanční závazky z předchozích kupních smluv, je podmínkou přechodu vlastnických práv ke zboží dle této
kupní smlouvy řádné vyrovnání i všech předchozích finančních závazků. Prodávající zůstává vlastníkem předmětu dodávky až do splnění všech nároků, které vyplývají z kupní smlouvy vůči kupujícímu. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn zakázat kupujícímu užívání předmětu dodávky a má právo na jeho navrácení. V případě, že je kupující ve zpoždění s plněním svých závazků vůči prodávajícímu, nesmí kupující s tímto zbožím disponovat (zboží prodat, převést na třetí osobu, zastavit apod.).

 

 

AKČNÍ CENY A SLEVY

 

Zboží, je cenově zvýhodněno a platí vždy do vyprodání zásob, nebo je časově omezeno. Pokud se jedná o použité nebo poškozené zboží - je vždy u daného zboží upozornění na tuto skutečnost. Téměř vždy se ale jedná o nové, na které se vztahuje běžná záruční doba.

 

 

8) ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY


Objednávky přijímáme pouze přes stránky aplikací eshop nebo telefonicky.

 

V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.  Pokud nebude funkční telefoní číslo (nedostupné delé než 3 dny, žádná reakce na zmeškané hovory třeba jen formou SMS) objednávka nebude vyřízena.

 

 

 

9) OCHRANA DAT


Při zpracování informací o zákaznících se řídíme platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů.

 

Provozovatel stránek Miocar.cz, prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude je využívat výlučně pro svojí potřebu, kromě nezbytného kontaktu, který je v případě zasílání zboží předáván přepravním společnostem.

 

Zasílání novinek


Pouze pokud uživatel dobrovolně potvrdil před dokončením objednávky políčko. - Souhlasím se zasíláním novinek mailem.  

Takový uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli jakékoli emailové zprávy, obsahující informace o novinkách či službách, které server Miocar.cz nebo jeho další projekty nabízí.

 

Odlášení odběru novinek lze uskutečnit přímo z přijatého emailu - novinky  přes přiložený odkaz ve spodní části emailové zprávy.Veškeré ůdaje uváděné na stránkách Miocar.cz jsou nezávazné a podléhají potvrzení ze strany provozovatele.Některé obrázky nabízeného zboží jsou ilustrační.Miocar.cz si vyhrazuje právo na změnu cen.V případě změny cen již objednaného zboží má zákazník právo od kupní smlouvy odstoupit a bude mu vrácena zaplacená záloha


10) POŠTOVNÉ A BALNÉ

 

Poštovné a balné není jednotné. Odvíjí se od ceny České pošty, či jiného dopravce. Vše je závislé na velikosti, hmotnosti a dalších atributů dané zásilky.

 

Poštovné zdarma


Na některý sortiment se vztahuje akční cena dopravy 0,- CZK.  Takový sortiment je viditelně označen ikonou doprava zdarma. Bude Vám učtována pouze cena za samotný produkt bez ceny poštovného.  Pokud objednáte více zboží najednou a alespoň u jednoho znich bude uvedena doprava zdarma vztahuje se dopravné zdarma na celou objednávku max. však do hmotnosti zásilky 10 kg. Doprava zdarma se nevztahuje na zásilky do zahraničí.

 

Sortiment s dopravou zdarma je standartně zasílám přostřednictvím PPL (musíte vybrat ve výběru dopravy)Cena poštovného a balného:

 

-    0,- CZK osobní odběr / zdarma (možný pouze po předchozí domluvě) kontakt


-    0,- CZK Česká pošta nebo PPL vztahuje se pouze na zboží u kterého je uvedena DOPRAVA ZDARMA (pouze ČR)


- 149,- CZK Česká pošta zásilky běžných rozměrů váha do 15 kg

- 147,- CZK PPL zásilky běžných rozměrů váha do 3kg

- 149,- CZK PPL zásilky běžných rozměrů váha od 3 kg - 10 kg 

- 249,- CZK Česká pošta váha nad 15 KG  (minibike, minimoto, nárazníky)

 

- 350,- CZK PPL sprint váha do 49 KG (elektrické koloběžky, mini čtyřkolky 49ccm, elektro atv, nárazníky)

 

- 350,- CZK  Zasílaní zasilek na Slovensko PPL / Česká pošta

 

 


 

Pokud si nejste jisti velikostí Vaší zásilky neváhejte nás kontaktovat.

 

Důležité informace pro příjemce o doručení:

 

Česká pošta balík do ruky:

(text České pošty)

 

 

Dodání balíku do ruky na jakoukoliv adresu v ČR hned následující pracovní den při podání zásilky do rozhodné doby pobočky pošty.. Adresátovi zasíláme SMS nebo e-mail  s informací o pohybu balíku a to ode dne jeho podání. V řadě míst ČR nabízíme možnost Odpoledního doručení do 19:00, v Praze do 20:00 hodin.Na webu i v mobilní aplikaci poskytujeme možnost Změnit termín i způsob doručeníSledování zásilek zde.

 

PPL doručení balíku:

 

Zásilku vám doručíme na vámi požadovanou adresu následující pracovní den po jejím převzetí od odesilatele řidič vás bude v den doručení telefonicky kontaktovat, aby s vámi domluvil podrobnosti předání, oznámí vám přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti.
Zásilku vám standardně doručíme v rozmezí 8–18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, nicméně  pravděpodobný čas doručení můžete zjistit po zadání vašeho PSČ na www.ppl.cz nebo přímo při kontaktu s řidičem).
V případě nezastižení vám zanecháme oznámení a balík se pokusíme doručit ještě jednou následující pracovní den.
V určitých lokalitách ČR nabízíme i večerní doručení v rozmezí 17–21 hodin (seznam lokalit naleznete ZDE)

Cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce www.ppl.cz po zadání jejího čísla (11 číslic)

 

Platba platební kartou: Nelze platit platební kartou!

Při převzetí zásilky se můžete svobodně rozhodnout, zda doběrečné zaplatíte platební kartou nebo hotově.

Všichni řidiči PPL CZ jsou vybaveni mobilním platebním terminálem a tiskárnou.

 

 

Převzetí a reklamace:

Při převzetí zkontrolujte neporušenost obalu. Převzetím zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných závad. Pokud je obal poškozený, sdělte to přímo řidiči. Pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, informujte přepravce do 3 pracovních dní. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci stavu zásilky bezprostředně po rozbalení.

 

 

11) ZASÍLÁNÍ ZÁSILEK NA SLOVENSKO


 

Poštovné na Slovensko je účtováno dle hmotnosti a rozměru zásilky  od 350 Kč . Maximální hmotnost zásilky je 15KG. Cena z CZK se přepočítává aktuálním kurzem ,který byl první den v daném měsíci. Při objednávce speciálního a exkluzivního zboží, vyráběného na zakázku, nebo pokud cena přesahuje 10000,-CZK je zákazníkovi vystavena zálohová faktura ve výši 30-100% z celkové ceny objednávky. Zboží je objednáno až po zaplacení faktury. Při odstoupení od objednávky ze strany zákazníka před sjednanou dobou dodání, propadá záloha ve prospěch provozovatele firmy Miocar.cz. Úhradu lze provést i mezinárodním bankovním převodem. Případné poplatky za mezinárodní bankovní převod musí být uhrazeny kupujícím. Po připsání částky na náš účet Vaší objednávku vyřídíme. Zboží zasíláme společností PPL Doručení sortimentu z dostupností skladem cca do 4 pracovních dnů od odeslání. Pokud by cena měly být vyšší než 350,- CZK neprodleně Vás budeme kontaktovat a bez Vašeho potvrzení objednávku neodešleme.

 

Na Slovensko neodesíláme sortiment: minibike, e koloběžky, benzínové i elektrické čtyřkolky.

 

 

 

 

12) ZÁRUKA

 

Výrobce/prodejce plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení Občanského/Obchodního zákoníku po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy, event.doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí.
Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem.


Komisní zboží: Jedná-li se o komisní nebo bazarové zboží, je záruka 6 měsíců (vždy je napsáno u produktu "komisní zboží"), řídí  se a je v souladu s platnou legislativou.

 

 

POZNÁMKA: Někteří výrobci postupně zavádějí zjednodušený postup a záruční listy ke spotřebičům nevydávají. Dokladem k uplatnění záruky je pak prodejní doklad - faktura.

 

Záruka 24 měsíců na všechny typy motorových minibike, čtyřkolek, motocyklů je podmíněna garanční prohlídkou po 15 mt nejdéle 60 den, 50 mt nejdéle do 6 měsíců, 80 mt nejdéle do 12 měsíců od zakoupení. (mt - motohodina). Případná garanční prohlídka je zpoplatněna částkou 350,- CZK při obsahu motoru do 50 ccm a 700,- CZK u motorů s obsahem nad 51 ccm.

 

 

NÁROK NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY MŮŽE ZANIKNOUT, POKUD:1. výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).

2. výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).

3. výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

4. výrobek byl poškozen působením živlů.

5. výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

6. výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN

7. nedodržení garančních prohlídek - motorové motorky, čtyřkolky..


ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

a) vady vzniklé opotřebením
b) vady vzniklé nesprávným použitím výrobku
c) vady vzniklé nesprávným skladováním, výrobek byl poškozen působením živlů, motorová vozidla u kterých nebyli dodrženy servisní intervaly garančních prohlídek a neúdržbou (dotahování šroubů, matic, řetězu a podobně, promazávání pohyblivých částí stroje, čistěním).

 

Do záruky není možno zahrnout mimo jiné následující : výrobky u kterých není předpokládaná životnost delší než jejich záruční doba, přirozené opotřebování, nevhodná údržba, nedodržení provozních podmínek, neúměrného zatěžování, nevhodné provozní prostředky, chemické nebo elektrolytické vlivy a rovněž tak jiné důvody, kde není možno se odvolávat na nedostatky, které nejsou zaviněny ze strany dodavatele. Záruka odpadá rovněž pokud nedostatky vznikly zaviněním třetí osoby nebo neodbornými změnami a opravami a rovněž škodami způsobenými přírodními vlivy.

 

UPOZORNĚNÍ

 

U některého vybraného zboží může být  dodáván další produkt zdarma jako bonus.( různé akce, 1+1,rozšíření produktu o jeho další funkčnost atd.) vždy je toto výslovně napsáno v detailu zboží. Na zboží či vícenabídku zdarma není poskytována záruka.

 


13) REKLAMACE


Se řídí příslušnými ustanoveními Občanského/Obchodního zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele. Zákazník je povinen při převzetí si zboží řádně prohlédnout/zkontrolovat! Na pozdější reklamace (zřetelné zevní poškození vzniklé např.při přepravě) nebude brán zřetel.

V případě oprávněné/prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu, výměnu nebo slevu. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří "záruční podmínky výrobce". Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v www.miocar.cz. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.

 

Reklamaci na zboží v záruční době uplatní kupující u prodávajícího telefonicky, písemně (příp. mailem) s popisem závady a uvedením titulu. Reklamované zboží kupující doručí na své vlastní náklady do sídla firmy Milan Čermák - Miocar.cz.
Na základě popisu závady a případné telefonické konzultace rozhodne prodávající o způsobu řešení reklamace.

 

Náklady spojené z dopravou reklamovaného zboží  Vám budou uhrazeny pouze pokud bude reklamace oprávněná, zašlete žádost o navrácení a doložíte výši nákladů např. oskenovaný podací listek. Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží. Nejlevnější způsob dopravy např. náklady na běžné poštovné nikoli EXPRES, TAXI službu a pod.

 

Upozorňujeme zákazníky, že vrácené zboží zaslané zpět na dobírku nebude přijato a bude se vracet odesílateli. Prosíme v případě zasílání podávejte balík pouze s podacím lístkem. V případě ztráty či požkození balíku máte obsah pojištěný.

 

14) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Odstoupení od smlouvy prodávajícím

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží. O odstoupení je však prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení.

 

formulář ke stažení Odstoupeni od kupní smlouvy14.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

14.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 14.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.      .

14.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 14.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

14.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 14.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal nebo bezhotovostně převodem na účet kupujícího. (způsob platby bude předem s kupujícím upřesněn. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

Vrácený výrobek by měl být ve stavu, v jakém byl při převzetí kupujícím, a to včetně obalu / krabice, veškeré dokumentace ( záruční list, návody..) a příslušenství.

Pokud by vrácené zboží bylo v době držení kupujícím spotřebitelem jakkoliv poškozené, opotřebované, či bude-li zboží nekompletní budou po spotřebiteli nárokovány režijní náklady na uvedení výrobku do původního stavu. Nebo také tkzv.  bezdůvodné obohacení ve smyslu § 457 Občanského Zákoníku, které vzniklo prodávajícímu. §457 Obč. Z. Je-li smlouva neplatná nebo byla-li zrušena, je každý z účastníků povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal.

 

14.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 


14.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

14.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 

 

Pokud nerozumíte textu odstoupení od kupní smlouvy, obchodním podmínkám nebo jen nemáte rádi papírování kontaktujte nás na telefoním čísle +420 774 333 079. Rádi Vám poradíme a budeme se snažit vyřešit vše co nejjednodušeji a co nejdříve.

 

Upozorňujeme zákazníky, že vrácené zboží zaslané zpět na dobírku nebude přijato a bude se vracet odesílateli. Prosíme v případě zasílání podávejte balík pouze s podacím lístkem. V případě ztráty či požkození balíku máte obsah pojištěný.


 

 

15) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


Fakturované zboží lze v případě nutnosti bezplatně vyměnit za jiný titul v téže hodnotě. Tyto všeobecné platební, dodací a záruční podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 


OSTATNÍ INFORMACE


Některé fotografie produktů jsou ilustrační. Chyby a omyly v textu, cenách a specifikaci jsou vyhrazeny.

 


Obchodní podmíky se řídí dle občanského zákoníku České Republiky a předpisy souvesejícími v posledním znění.
Z důvodu možných  změn a dodatků v občanském zákoníku je tento občanský zákoník nadřazen našim obchodním podmíkám.


Nejsme plátci DPH.Návody a manuály přiložené ke stažení u produktů jsou určeny pouze pro soukromé využití našich zákazníků a je zakázáno jakékoliv kopírovaní a používání pro komereční účely.

 Pro optimální zobrazení webu prosím použijte prohlížeč Mozilla Firefox a rozlišení 1280x800px.